1.8.11

Vincent van der Noort. Getallen zijn je beste vrienden. Ontboezemingen van een nerd. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2011.

Vincent van der Noort. Getallen zijn je beste vrienden. Ontboezemingen van een nerd Wat moet het prettig zijn om Vincent van der Noort als wiskundeleraar te hebben! Zoals die man kan vertellen over zijn vak, over de wiskunde, hoe enthousiast hij is, hoe hij de lezer in dit boek allerlei uithoeken van zijn vak laat zien om uiteindelijk uit te komen bij een op het oog geavanceerd en volkomen abstract resultaat over symmetriegroepen en meerdimensionale ruimtes.

De wiskunde is een vreemde discipline. Je bent doorlopend met zaken bezig die je andere mensen niet of nauwelijks kunt uitleggen. Dingen waarbij je zelf grote schoonheid ervaart, maar die een ander alleen kan zien als hij bereid is er heel veel moeite in te steken. En de meeste mensen zijn daar niet toe bereid.

Nu heb je dat in andere wetenschappen natuurlijk ook, dat hetgene waar jij in gespecialiseerd bent alleen echt begrepen kan worden door andere specialisten. Maar in die andere vakken bestaat het ding dat je bestudeert ook nog buiten je vak om: er is ook taal buiten de taalkunde en natuur buiten de natuurkunde, maar nauwelijks wis buiten de wiskunde.

Op het gebied van de wiskunde ben ik denk ik een prototypische geïnteresseerde leek. Ik vond het een leuk vak op de middelbare school, ik lees er graag over, maar weet er bijna niets van. Van der Noort heeft het talent om iemand als mij dan helemaal zijn vak in te slepen. Of ik alles helemaal tot inde details begrepen heb, weet ik niet; ik heb in ieder geval een indruk gekregen van het soort onderwerpen waar Van der Noort (hij promoveerde in Utrecht) mee bezig is. Hij probeert de lezer erbij te houden met raadseltjes en anekdotes en ideeën voor gedichten en grapjes, maar zelfs de wiskunde op zich dist hij al zo smakelijk op dat ik het boek bijna letterlijk in éėn adem uitlas. Ik zat in de trein tussen Utrecht en Eindhoven, maar heb niet gemerkt dat we in Den Bosch stopten en was bijna vergeten om in Eindhoven uit te stappen.

Geen opmerkingen: